Partnerpensioen is vaak niet voldoende om het inkomensverlies op te vangen...