Het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is vijf keer groter dan het risico van overlijden.